HOLTER APLIKACE

1. Úvod – Na chytrém telefonu funguje aplikace Holter jako příjimač. Je přes ní možné CGM data přijímat a uchovávat. Data, která se ukládají do aplikace se nahrávají v reálném čase na cloudový server.

Uživatel data nevidí v reálném čase a může je pouze kalibrovat. Lékař může data v reálném čase zobrazit přes webový portál – www. glunovoshare.com

2. Nastavení

Existují tři druhy účtů:

Ve správcovském účtu lze založit účet doktora, který dále může kontrolovat pacienty přes svůj vlastní účet (účet lékaře). V účtu lékaře může lékař vytvořit účet svého pacienta, který mu umožňuje kontrolovat jeho hodnoty. Poslední účet (účet pacienta) slouží k přihlášení do aplikace Holter pro připojení k CGM

3. Postup

A. Nastavení účtu

V účtu správce dojde k vytvoření účtu pro lékaře (oprávnění k vytvoření účtu má pouze správce). Tento účet se založí na zvolený email s výchozím heslem: Abc@123456.

Na webový portál se lze následně přihlásit pomocí zvoleného emailu lékaře a výše zmíněného výchozího hesla. Na tomto webu můžete přidat účet pacienta (email). Heslo je znovu výchozí: Abc@123456

V aplikaci můžete zadat informace o CGM pacienta

Informace o zařízení zahrnují: vysílač SN, kód PIN vysílače a sensor LOT

Nyní můžete informovat pacienta o jeho pacientském účtu a heslu

B. Zahájení relace senzoru

  1. Pacient si na svůj chytrý telefon nainstaluje aplikaci Holter

2. Do aplikace Holter se pacient přihlásí pomocí účtu pacienta – (email) a heslo

3. Pacient se připojí přes zařízení CGM se stejným číslem šarže zadaným v účtu (vysílač SN, kód PIN vysílače, šarže senzoru) – jak je uvedeno výše

4. Pacient následně potvrdí informace o zařízení CGM v aplikaci a může se připojit pomocí tlačítka confirm

5. Je důležité, aby pacient nechal aplikaci Holter vždy spuštěnou na pozadí telefonu. Pacient může sám zkontrolovat stav CGM a čas relace senzoru. Je také možné provést kalibraci a zkontrolovat poslední kalibrační hodnotu.

C. Zobrazení dat

  1. Lékař na webovém portálu vybere pacienta ze seznamu pacientů
  2. Lékař poté může zkontrolovat informace o zařízení, jeho stav a kliknutím na view (obrázek níže) zobrazit údaje.

Hlášení je stejné jako v GlunovoShare

3. Uvedená verze je nastavená pro odečty v CGM v mg/dL. Měrnou jednotku je možné změnit na mmol/L v nastavení protokolu pro zobrazení.