INFO O CGM

Systém kontinuálního monitorování glykémie (CGM)

Skládá se z jednorázového senzoru, vysílače, mobilních aplikací a analytického softwaru. Jde o nepřetržitý monitorovací systém glukózy. Senzor je doporučené nosit na břiše nebo na paži, v místě s minimálním pohybem. Tento senzor vám pomůže získat kontrolu nad vaší cukrovkou. Je vhodný pro diabetiky 1. a 2. typu. Je s ním možné 24 hodin denně bez nutnosti skenování sledovat hladinu krevního cukru. Se systémem CGM Glunovo i3 můžete kontrolovat naměřené hodnoty v reálném čase. Každé 3 minuty jsou hodnoty zasílány do aplikace Glunovo CGM do Vašeho chytrého telefonu. Jakmile se hodnoty glykémie začnou zvyšovat nebo snižovat, tak pacient obdrží varovné alarmy. Systém poskytuje úplné údaje o glykémii. Výhodou je, že dokáže naměřit hodnoty, které HbA1c z laboratoře nebo z glukometru nedokáží odhalit. Přesnost CGM systému Glunovo i3 potvrzují ze zkušenosti i jeho uživatelé. Další nespornou výhodou je také jeho cenová dostupnost. Senzor je možné používat až 14 dní a vysílač má minimální životnost 1 roku.