ONLINE PORTÁL

Online portál slouží k prohlížení dat z mobilní aplikace a k jejich archivaci a případnému uložení do formátu pdf.

Pacientský účet

Pro vytvoření pacientského účtu na webovém portálu www.glunovoshare.cz není třeba zvláštního přihlášení, pacient použije stejní přihlašovací údaje jako do aplikace GlunovoShare.

Lékařský účet

Vytvoření lékařského účtu ale musí provést správce – lékař mu sdělí emailovou aresu, k níž má být účet vytvořen – tato mailová adresa bude přihlašovací jméno, universální heslo si lékař po prvním přihlášení může změnit (doporučeno).

V tomto účtu si může lékař přidávat pacienty a libovolně si mezi účty přepínat a online pacienty sledovat.

Zároveň si může zvolit sledované období a vybrané období a parametry si uložit ve formátu pdf, případně vytisknout.

Holterový účet

Také tento účet vytváří správce, pro jeho vytvoření musí být použita jiná emailová adresa, než pro zřízení pacientského účtu – tento účet slouží ke 14-ti dennímu sledování pacienta prostřednictvím Holter (zaslepené) aplikace.

V tomto účtu si lékař předem nastaví SN a PIN vysílače a senzoru a tento konkrétní vysílač a PIN také pacient dostane a údaje si zadá do mobilní Holter aplikace – tím dojde k propojení lékaře s pacientem, kde pouze lékař je tím, kdo vidí reálné hodnoty – pacient tuto možnost nemá a provádí pouze kalibrace v Holter aplikaci, data se mu nezobrazují.