MOBILNÍ APLIKACE

Aplikace Glunovo CGM

Mobilní aplikace pro příjem a zpracování hodnot měření krevní glukózy. Aplikace zobrazuje hodnoty glykémie v reálném čase, trendové křivky, šipky trendů a stav vysílače. Má funkce, jako je přidávání poznámek, alarmy/výstrahy, položky deníku, zprávy nebo funkce exportu dat.

Varování: Nedělejte lékařská rozhodnutí založená na zobrazovaných hodnotách hladiny glukózy. Tento software neposkytuje žádná zdravotní doporučení a nemůže být používán za těmito účely. Neupravujte svůj léčební plán bez předchozí konzultace se svým lékařem.

Aplikace GlunovoShare

V případě, kdy je třeba sdílet data z aplikace Glunovo CGM se svým lékařem, případně pro sledování dat a jejich archivaci pacientem na webovém portálu, je potřeba nainstalovat aplikaci Glunovo Share.

Tato aplikace slouží ke zprostředkování přenosu dat na webový portál a přihlášení do této aplikace a vytvoření účtu je na rozdíl od sledovací aplikace Glunovo CGM podmíněno existencí funkční e-mailové adresy pacienta.